Rólunk

Az intézmény 1996 óta foglalkozik az óvodás korú gyermekek nevelésével.

Óvodánk Gödöllő központjához és az Erzsébet parkhoz közel kertvárosi, családi házas környezetben helyezkedik el. Az autópálya fel- és lehajtó kb. 1,5 km de gyalogosan is megközelíthető a Hév- és buszmegállótól. Az intézmény Gödöllőről és környékéről fogad gyermekeket. Tiszta levegőjét az Erzsébet park közelsége – a családi házak környezetében található sok zöld növényzet – fák, bokrok biztosítják. Az utca napközben csendes az autóforgalom kevés. Az óvoda 40 gyermeknek biztosít óvodai ellátást reggel fél 8 – 17-ig, napi négyszeri étkezéssel ( reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna). Mindennap biztosítunk az étkezések mellé gyümölcsöt, zöldséget. A beiratkozás egész évben folyamatos a szabad férőhely függvényében. A nevelő-oktató munkát négy óvodapedagógus és két dajka látja el. A gyermeki lélek ápolását népi kultúránk és a néphagyományok megismertetésével erősítjük (pásztorjáték, néptánc oktatás, népi apró, kis tárgyak készítése termésekből, csuhéból, nemezeléssel, tűzzománc technikával).
Óvodásainkat két vegyes csoportban: kis-középső és középső-nagy csoportban helyezzük el. Nagy gondot fordítunk az iskolai életre való felkészítésre. Fontos feladatnak tekintjük, hogy az intézmény gyermekei az óvodás éveik végére alkalmassá váljanak az iskolai élet sikeres megkezdésére testileg, mentálisan, erkölcsileg és szociális téren. Megpróbáljuk elültetni óvodásaink lelkében annak a csíráját, hogy ne legyenek közömbösek egymás iránt, valamint azt, hogy tiszteljék egymás érzéseit, segítsék a kisebbet, tiszteljék az idősebbet, ne tegyék azt ami a másiknak nem jó. Tartsanak be alapvető szabályokat, amelyeket közösen állítunk fel.
Célunk a komplex személyiség fejlesztés a művészetek pedagógiai eszközeivel.

Amit kínálunk

Gyermekére egyénre szabott nevelési tervet készítünk s ennek tükrében a gyermek képességeit az egyéni sajátosságuk figyelembe vételével, differenciáltan fejlesztjük...

Intézményünk dolgozói

Vighné Biró Zsuzsanna
Óvodavezető, óvónő
Lengyel Éva
óvónő
Ihosné Tarcsai Erika

óvónő

Rónaszéki Rita
dajka