Foglalkozások

Fejlesztjük a gyermekeket
A fejlesztő tevékenységek játékosak, tervezettek, egymásra épülnek, sokoldalú, több érzékszervre ható tevékenykedésen alapulnak. A foglalkozási ágak közötti kapcsolat kihasználásával egy-egy téma komplex feldolgozása válik lehetővé.

A természeti, társadalmi környezetből vett témakörök feldolgozásával

A matematikai tapasztalat szerzéssel

Vers, mese hallgatással

Zenei neveléssel

Vizuális neveléssel

Testi neveléssel