Kis csoportok

Óvodásainkat két vegyes csoportban: kis-középső és középső-nagy csoportban helyezzük el.

Nagy gondot fordítunk az iskolai életre való felkészítésre. Fontos feladatnak tekintjük, hogy az intézmény gyermekei az óvodás éveik végére alkalmassá váljanak az iskolai élet sikeres megkezdésére testileg, mentálisan, erkölcsileg és szociális téren. Megpróbáljuk elültetni óvodásaink lelkében annak a csíráját, hogy ne legyenek közömbösek egymás iránt, valamint azt, hogy tiszteljék egymás érzéseit, segítsék a kisebbet, tiszteljék az idősebbet, ne tegyék azt ami a másiknak nem jó. Tartsanak be alapvető szabályokat, amelyeket közösen állítunk fel. Célunk a komplex személyiség fejlesztés a művészetek pedagógiai eszközeivel.
Children in kindergarten